• Σύνδεση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ NOVA ΚΑΙ ΤΟ ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε!

Η νικήτρια που κερδίζει μία ετήσια συνδρομή Nova Cinema Pack είναι η:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ


Οι νικητές που κερδίζουν διπλές προσκλήσεις κινηματογράφου είναι οι:
ELEFTHERIA VAROUCHAKI 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΪΒΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΕΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
 Όροι Συμμετοχής:
1. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας.
2. Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο, περισσότερες συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο θα διαγράφονται και θέτουν τον αποστολέα εκτός διαγωνισμού.
3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.
4. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται τo Σάββατο 25/02 στις 23:45. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στη σελίδα του διαγωνισμού στο www.novaguide.gr/Athinorama-Contest την Τρίτη 28/02.
5. Το πλήθος των νικητών θα είναι 11 και θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης.
6. Ο διοργανωτής εντός 5 ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης θα επιχειρήσει επικοινωνία με τους νικητές με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων που έχουν κερδίσει.
7.Η επικοινωνία θα γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει οι νικητές στη σελίδα του διαγωνισμού.
8.Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε Νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (15) ημερολογιακών ημερών, ή οποιοσδήποτε Νικητής του Διαγωνισμού παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχαίων και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί το Δώρο του ή δεν προσέλθει για την παραλαβή του Δώρου εντός του ιδίου ανωτέρω χρονικού διαστήματος από την πρόσκληση αυτού, ή διαπιστωθεί ότι δε συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το σχετικό δικαίωμα διεκδίκησης του σχετικού Δώρου. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, δεν υφίσταται ευθύνη για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων.
9. Τα δώρα του διαγωνισμού αφορούν σε 1 ετήσια συνδρομή Nova Cinema pack μαζί με το εξοπλισμό και την εγκατάσταση και 10 διπλά εισιτήρια στους κινηματογράφους ODEON.
10. Τα εισιτήρια αφορούν σε όλους τους κινηματογράφους ODEON, από Δευτέρα έως Παρασκευή για όλες τις προγραμματισμένες προβολές (εκτός από αργίες). Δεν ισχύουν για 3D προβολές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική κράτηση/αγορά εισιτηρίων. Τα εισιτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως και 31/07/2017.
11. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο www.novaguide.gr/Αthinorama-Contest ή/και μέσω του Τύπου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.