• Σύνδεση

ΤΖΕΣΙ ΛΙ ΣΑΦΕΡ : ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΝΑΛΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
FOX 12 / 12 / 2019 | 04:05 CHICAGO P.D. 7
Macedonia TV 12 / 12 / 2019 | 23:00 CHICAGO P.D.
FOX 14 / 12 / 2019 | 16:15 CHICAGO P.D. 7
FOX 15 / 12 / 2019 | 21:00 CHICAGO P.D. 7
Macedonia TV 16 / 12 / 2019 | 23:00 CHICAGO P.D.
FOX 18 / 12 / 2019 | 16:15 CHICAGO P.D. 7
Macedonia TV 18 / 12 / 2019 | 23:00 CHICAGO P.D.
FOX 19 / 12 / 2019 | 03:40 CHICAGO P.D. 7
Macedonia TV 19 / 12 / 2019 | 23:00 CHICAGO P.D.
FOX 21 / 12 / 2019 | 16:05 CHICAGO P.D. 7
FOX 22 / 12 / 2019 | 21:00 CHICAGO P.D. 7
Macedonia TV 23 / 12 / 2019 | 23:00 CHICAGO P.D.
Macedonia TV 24 / 12 / 2019 | 23:00 CHICAGO P.D.
FOX 25 / 12 / 2019 | 16:15 CHICAGO P.D. 7
FOX 25 / 12 / 2019 | 21:50 CHICAGO P.D. 7
FOX 26 / 12 / 2019 | 03:25 CHICAGO P.D. 7
FOX 26 / 12 / 2019 | 14:05 CHICAGO P.D.
FOX 26 / 12 / 2019 | 22:35 CHICAGO P.D. 7
FOX 27 / 12 / 2019 | 14:05 CHICAGO P.D.
FOX 28 / 12 / 2019 | 16:10 CHICAGO P.D. 7
FOX 30 / 12 / 2019 | 03:10 CHICAGO P.D.
FOX 30 / 12 / 2019 | 04:35 CHICAGO P.D.
FOX 30 / 12 / 2019 | 08:50 CHICAGO P.D.
FOX 30 / 12 / 2019 | 19:25 CHICAGO P.D.
FOX 31 / 12 / 2019 | 14:00 CHICAGO P.D.