• Σύνδεση

ΝΤΑΡΙΟ ΝΑΧΑΡΙΣ

Τον υποδύεται ο ηθοποιός Michiel Huisman.



Είναι ο σύμβουλος και εραστής της Ντανέρις.