• Σύνδεση

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΣΚΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ!

26 / 03 / 2020 | 07:10 item.ChannellName

Κινούμενα σχέδια
Το σχολείο τελείωσε και η παρέα του Σκούμπι Ντου αποφασίζει να περάσει το καλοκαίρι ταξιδεύοντας με τη βοήθεια της 'Μυστηριομηχανής'. Μοχθηρά τέρατα, όμως, προκύπτουν στο πέρασμά τους και δεν τους αφήνουν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.

Τηλεοπτικός Οδηγός