• Σύνδεση

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι Συμμετοχής: 


1. Η Εταιρεία Forthnet Media A.E. (στο εξής «Διοργανώτρια») θα διεξάγει από την 14η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2016 τον διαγωνισμό: Κέρδισε ένα ταξίδι στη Ρώμη!

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, όλων των ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ NOVA ανά την Ελλάδα, όλων των ανά την Ελλάδα καταστημάτων Forthnet/Nova που λειτουργούν ως "shop in a shop", καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς τους. Επίσης, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι εργαζόμενοι της εταιρείας Lowe Athens.

3. Ο υποψήφιος, προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα πρέπει: 
α) να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής [ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και αριθμό τηλεφώνου] η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.novaguide.gr/BarbariansRising και 
β) να πατήσει το πεδίο ΔΗΛΩΣTΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με το οποίο αυτομάτως συναινεί και αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού και αποκτά δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.
O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 14η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 (στο εξής: η Διάρκεια).

4. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα μίας συμμετοχής. 

5. Η κλήρωση ανάμεσα στις έγκαιρες και έγκυρες συμμετοχές για τους νικητές θα διεξαχθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία της Forthnet Media AE, προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα και ώρα 13:00 ενώπιον νομικού συμβούλου της Διοργανώτριας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ή/και στα Social Media αυτής.

6. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή/τυχερό ο οποίος θα κερδίσει 1 ταξίδι, για δύο (2) άτομα, στη Ρώμη. To δώρο περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια (economy class) μετ’ επιστροφής για δύο (2) άτομα (Αθήνα–Ρώμη–Αθήνα), μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Ρώμης,  τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων (4*) με πρωινό στη Ρώμη (standard δίκλινο δωμάτιο), περιήγηση στα αξιοθέατα της Ρώμης με τροχήλατα οχήματα (Segway tour), επίσκεψη στο Κολοσσαίο, συμμετοχή σε ενέργεια «γίνε κι εσύ Μονομάχος» (συμπ. ενοικίαση εξοπλισμού & μεταφορά από το ξενοδοχείο), 1 Ρωμαϊκό δείπνο, 200€ μετρητά.
Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 28η Φεβρουαρίου 2017, αναλόγως της διαθεσιμότητας αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείου, για τα οποία η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται. Οι ημερομηνίες ταξιδίου δεν δύνανται να συμπίπτουν με τραπεζική ή άλλη τοπική αργία. 
Ο νικητής είναι ο μόνος υπεύθυνος να ολοκληρώσει τις κρατήσεις του το αργότερο τέσσερις (4) εβδομάδες (28 ημέρες) πριν από την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδίου, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει αναλάβει την υλοποίηση του δώρου (PROTRAVEL – www.protraveluk.co.uk) και που θα του υποδειχθεί από την Διοργανώτρια (ή/και την εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της λήψεως  του δώρου). Σε περίπτωση ακύρωσης, ο νικητής ή/και ο συνοδός του δεν θα έχουν αξίωση αποζημίωσης ή αντικατάστασης του δώρου. Τυχόν άλλα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του ταξιδίου αλλά δεν αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό και δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες όρους, θα διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις ταξιδίων του ταξιδιωτικού πρακτορείου που έχει αναλάβει την εκτέλεση, οι οποίοι επισυνάπτονται, ως Παράρτημα, στους παρόντες Όρους και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα τους. Εκτός του νικητή, θα ανακηρυχθεί και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής αυτού (επιλαχών), ο οποίος θα ειδοποιηθεί, σε περίπτωση που στο πρόσωπο του πρώτου νικητή συντρέξει έστω μία από τις προϋποθέσεις του όρου 9 κατωτέρω. 

7. Τα ονόματα του νικητή και του επιλαχόντος θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.novaguide.gr/BarbariansRising  την 3η Οκτωβρίου 2016.
Μετά την ανακοίνωση του νικητή και εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας (3 Οκτωβρίου 2016)  θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Διοργανώτριας επικοινωνία με τον νικητή είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση είτε στο τηλέφωνο, τα οποία ο ίδιος δήλωσε κατά την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Κατά την επικοινωνία και παράδοση του δώρου, θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, επίδειξη Α.Δ.Τ. κ.λπ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε έχει συμμετάσχει στην κλήρωση κατά παράβαση των όρων της παρούσας, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη την συμμετοχή του και να αναζητήσει κάθε δοθείσα παροχή χωρίς να αποκλείονται τυχόν άλλες εκ του νόμου αξιώσεις της.

8. Η ευθύνη της Διοργανώτριας, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παροχές που αναφέρονται στον όρο 6 υπό την επιφύλαξη απουσίας αντιρρήσεων, ενστάσεων ή αρνήσεως της εταιρείας Α+E Networks, η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της λήψεως  του δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τεχνικό ή συναφές θέμα σχετικά με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επίσης, οι νικητές και οι συνοδοί τους οφείλουν να διασφαλίζουν οι ίδιοι την ύπαρξη έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων και να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 

9. Αν κάποιος από τους τυχερούς αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο έως την 6η Οκτωβρίου 2016 ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση, το δώρο θα δοθεί στον αναπληρωτή νικητή (επιλαχόντα) που αναδείχθηκε σύμφωνα με τον όρο 6 των παρόντων όρων. 
 
10. Το δώρο είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού ή αλλαγής ή κατάργησης του δώρου του Διαγωνισμού σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται πόλεμοι, επιτάξεις, φωτιές, σεισμοί, απεργίες κ.α.) ή για σπουδαίο λόγο (ενδεικτικά αναφέρεται η άρνηση συνεργασίας της εταιρείας Α+Ε Networks η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της λήψεως  του δώρου). Σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδίως λόγοι που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας ή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για τον σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες marketing. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης από την Διοργανώτρια για νέες προωθητικές ενέργειες ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή σύντομου ηλεκτρονικού μηνύματος (SMS) στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη του παρόντος διαγωνισμού επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια (προέκταση οδού Μάνης, περιοχή Κάντζα του δήμου Παλλήνης Αττικής, 153 51, Τηλ: 13831 με αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο).

13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιόφωνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα του νικητή και του επιλαχόντος, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Ο νικητής και ο επιλαχών δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, τους οποίους κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από την στιγμή που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό, και συνεπάγεται την παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Οι όροι συμμετοχής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στον διαδικτυακό τόπο www.novaguide.gr/BarbariansRising
 
15. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

PROTRAVEL – FULL TERMS AND CONDITIONS 

1. The quotation and concepts featured in this document are the property of Protravel. If used in any form without payment as detailed or without Protravel’s prior consent, then full payment will be due on immediate terms based on volume per item. 
2. Images used are for illustration purposes only. 
3. All prices include our dedicated Prize Winner Liaison and Management Service. 
4. Prices cover dates to the end February 2017 but are subject to change until confirmation of order. 
5. Travel is not permitted over Christmas, New Year, Easter, Bank Holidays, and special local events. Any other exclusion dates specified if applicable.
6. All dates subject to availability at the time of booking. 
7. Protravel accept no responsibility for hotels / packages / activities / airlines etc. being withdrawn or amended. In the event of this, Protravel will endeavour to offer a suitable alternative of equal standard. 
8. Where applicable, prices are based on two people sharing a standard. 
9. Flights are in economy class unless otherwise stated. 
10. The prize is not transferable or exchangeable, cannot be redeemed as cash and cannot be used in conjunction with any other special offer. There is no cash alternative or refund for unused portions of the prize. 
11. In the event of cancellation the prizewinner or any other travellers will not be entitled to claim any refund or replacement prize. 
12. Bookings are subject to the terms and conditions of Protravel’s suppliers, a copy of these is available to the winner upon request. 
13. Winners are responsible for their own visas, passports and meeting entry requirements. 
14. Minimum age is 18 years. 
15. All prices are subject to VAT. 
16. All bookings must be made at least 4 weeks (28 days) in advance of travelling. 
17. Any amendments made by the prizewinner after the booking is confirmed will be subject to administration charges. Some amendments may not be possible. 
18. Transport between home and the airport OR destination is the responsibility of the prizewinner. 
19. Bookings must be made through Protravel, P&MM Ltd, Avalon House, Breckland, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LD (ABTA number: G0642) 
20. Height, weight, age and/or health restrictions may apply to some activities. 
21. Some activities are seasonal or may only operate on certain dates; in the event of activities not being available a suitable alternative will be offered. 
22.All necessary vaccinations are the responsibility of the prizewinner. 
23. Some prize options and/or destinations may be subject to either a departure tax, arrival tax, city tax or security deposit. 
24. All other costs and expenses in taking up the prize not set out in the stated prize description will be at the winners expense, these include but are not limited to transfers to the UK airport, meals, drinks, visas and gratuities. 
25. Should you wish to add additionals to your prize (ie extra nights, additional passengers) then you may do so at an extra cost. Protravel will advise this cost prior to booking; Protravel will not enter into any discussions about cost comparison or rates sourced elsewhere. 
26. It is the winners responsibility to advise Protravel of any circumstances that may prevent them from participating in any element of the prize, including but not limited to dietary requirements, medical conditions or personal circumstance. 
27. Meals may have a specified maximum spend attached to them, winners will be notified of this prior to travel. 
28. All prizes will be subject to further specific prizewinner terms and conditions that will be sent to the winner in their congratulations pack. 
29. Please note that Protravel is not responsible for seeking permission for the use of any brand / celebrity / hotel name or high profile sporting, fashion, entertainment and music events prizes which we may suggest as concepts. The responsibility lies with our clients to appreciate that sponsors may already be in place for such events and that they may not be able to directly “pass off” their brand alongside another for promotional purposes or use such events as prizes for promotions in the public domain. In this instance Protravel may be able to offer advice but suggest that you consult your legal department over any potential conflict of brand interests.
  
PROTRAVEL 
Avalon House, Breckland,Linford Wood, Milton Keynes MK14 6LD 
T: 01908 303544 F: 0845 601 8935 E: talktous@protraveluk.co.uk 
www.protraveluk.co.uk